B@B ONDERWIJS
Contact
Voorbeeld van opdrachten:

Terugdringen van het lerarentekort
Dat is wat de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Ipabo en de Hogeschool InHolland de komende jaren willen doen. Zij hebben samen een pakket maatregelen opgesteld met effecten voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn richten ze zich op kwantitatieve doelen zoals het verhogen van de instroom in het eerstegraads gebied en het starten van een academische pabo. Op de lange termijn willen ze samen met scholen het imago van het leraarschap verbeteren.

Ik ben ingehuurd als programmaleider en zorg voor regie, afstemming, draagvlak en samenwerking tussen alle participanten en ik neem initiatieven gericht op de externe communicatie en verantwoording van de maatregelen en resultaten.

Voorbereiden van een academische opleidingsschool
De acht scholen van de Gooise Scholen Federatie willen een voortrekkersrol spelen in het opleiden van leraren, samen met de opleidingsinstituten in hun regio. Daarom gaan ze starten met een academische opleidingsschool, waarin innoveren en de lerende organisatie door middel van onderzoek wordt versterkt.

Mijn taak van externe kwartiermaker bestaat uit het voorbereiden van het project Opleiden in de school, samenstellen en starten van een projectgroep en op orde brengen van alle randvoorwaarden die nodig zijn om van opleiden in de school binnen de GSF een succes te maken. Het project is een onderdeel van het meerjarenplan van de GSF. Aan het einde van het schooljaar 2008-2009 moet de kwartiermaker klaar zijn met de voorbereidende opdracht.

Links
Meer informatie over Ria Sluiter:
www.linkedin.com/in/riasluiter

Meer informatie over de partner bureaus:

www.beteor.nl

Downloads
Meer informatie over de eerdere bestuurlijke ervaring en resultaten van Ria Sluiter,
klik hier voor de documenten: Ria's oogst / Zonder leerlingen lukt het me niet.

Samenvatting van de totstandkoming van B @ B Onderwijs, klik hier voor de download.
RSS
Mobiel  06 150 024 45E-mail  info@bb-onderwijs.nl